فوم چسبی برای الکترودهای ماتریکسی ELSCH064NM3

دانلود کاتالوگ

ELSCH064NM3 فوم چسبی برای الکترودهای ماتریکسی


این فوم چسپی ۱۹۲سوراخ برای چسپاندن ۳ عدد الکترود ماتریکسی ۶۴ کاناله (۸ ۸) در کنار یکدیگر بر روی سطح پوست طراحی گردیده است. وجود ۱۹۲ سوراخ با فواصل ۱۰ ​میلی متری برروی این فوم چسپی به فرد تست گیرنده اجازه می دهد تا ۱۹۲ الکترود را به طور دقیق بر روی۱۹۲سوراخ مربوطه بچسپاند. این فوم دارای چسپندگی بالای در ۲ طرف بوده، بطوریکه بریک طرف الکترودهای ماتریکسی به طور محکم چسپیده ودرهمان حال طرف مخالف دیگرمحکم بر پوست می چسپد و از لغزش الکترودها بر روی پوست د ر هنگام انقباضات عضلانی جلوگیری می کند. استفاده از این فوم چسپی بزرگ به فرد تست گیرنده ا ین امکان را می دهد تا حداکثر تعداد الکترودهای لازم را برای بررسی تغییرات عصبی ـ عضلانی ناشی از تمرینات ورزشی٬ درد٬ خستگی و یا امراض عضلانی را درعضلات به کار گیرد. .
کاربرد فوم چسپی
۱) ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی(EMG)
۲) ثبت سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی (EEG)
۳)ثبت سیگنالهای الکتروکاردیوگرافی(ECG)

مکانهای مورد استفاده
آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی، ،،

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما