فوم چسبی برای الکترود خطی ۴ کاناله ELSCH0004

دانلود کاتالوگ

ELSCH0004 فوم چسبی برای الکترود خطی ۴ کاناله


این فوم چسپی ۴ سوراخ برای چسپاندن الکترود خطی ۴ کاناله بر روی سطح پوست طراحی گردیده است. وجود ۴ سوراخ با فواصل ۱۰ ​میلی متری برروی این فوم چسپی به فرد تست گیرنده اجازه می دهد تا ۴ الکترود را به طور دقیق بر روی ۸ سوراخ مربوطه بچسپاند. این فوم دارای چسپندگی بالای در ۲ طرف بوده، بطوریکه بریک طرف الکترود خطی به طور محکم چسپیده ودرهمان حال طرف مخالف دیگرمحکم بر پوست می چسپد و از لغزش الکترودها بر روی پوست د ر هنگام انقباضات عضلانی جلوگیری می کند. استفاده از این فوم چسپی به فرد تست گیرنده امکان می دهد تا سرعت انتشار پتانسیل عمل را در طول تارهای عضلانی بدون لغزش الکترودها بر روی پوست ثبت کند.
کاربرد فوم چسپی

۱) ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی(EMG)

مکانهای مورد استفاده
مکانهای مورد استفاده آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی،

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما