فوم چسبی برای الکترود ماتریکسی ELSC064NM3 KITAD064N

دانلود کاتالوگ

ELSC064NM3 KITAD064N فوم چسبی برای الکترود ماتریکسی


این فوم چسپی ۶۴ سوراخ برای چسپاندن الکترود ماتریکسی ۶۴ کاناله (۸ ۸) بر روی سطح پوست طراحی گردیده است. وجود ۶۴ سوراخ با فواصل ۱۰ ​میلی متری برروی این فوم چسپی به فرد تست گیرنده اجازه می دهد تا ۶۴ الکترود را به طور دقیق بر روی ۶۴ سوراخ مربوطه بچسپاند. این فوم دارای چسپندگی بالای در ۲ طرف بوده، بطوریکه بریک طرف الکترود ماتریکسی به طور محکم چسپیده ودرهمان حال طرف مخالف دیگرمحکم بر پوست می چسپد و از لغزش الکترودها بر روی پوست د ر هنگام انقباضات عضلانی جلوگیری می کند. استفاده از این فوم چسپی به فرد تست گیرنده ا ین امکان را می دهد تا الکترودهای ماتریکسی ۶۴ کاناله را به صورت انفرادی برای بررسی تغییرات عصبی ـ عضلانی ناشی از تمرینات ورزشی٬ درد٬ خستگی و یا امراض عضلانی درعضلات مختلف به کار گیرد. .
کاربرد فوم چسپی
۱) ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی(EMG)
۲) ثبت سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی(EEG)
۳)ثبت سیگنالهای الکتروکاردیوگرافی

مکانهای مورد استفاده
آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی،

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما