کمپانی اوتی بیوالکترونیکا

کمپانی اوتی بیوالکترونیکا


کمپانی اوتی بیوالکترونیکا ایتالیا به عنوان شرکت پیشرو درزمینه الکتروفیزیوژی برای اولین بار در دنیا اقدام به طراحی وساختالکترومیوگرافی های ترکیبی پیشرفته نموده تاآزمایشات دقیق وپیچیده الکتروفیزیوژی رامیسرسازد.این تجهیزات آزمایشگاهی شامل الکترومیوگرافی های پیشرفته کابلی ووایرلس وانواع کابل های مربوطه برای ثبت سیگنال عضلانی (الکترومیوگرافی)، مغزی (الکتروانسفالوگرافی) و قلبی (الکتروکاردیوگرافی) است. انواع الکترودهای مختلف پیشرفته از دیگر محصولات این کمپانی است که می تواند برای آزمایشات الکتروفیزیولوژی ا ز سطوح ساده تا بسیار پیشرفته و دقیق مورد استفاده قرار گیرد. بعلاوه،این کمپانی نرم افزاراوتی بیول براطراحی کرده است تاضمن ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی سطحی،درون عضلانی،مغزی وقلبی،پردازش پیچیده آن رانیزبه آسانی میسرسازد.کلیه محصولات ارائه شده بوسیله این شرکت دارای ضمانت کیفیت بوده و سالهاست که توسط مراکزعلمی و پژوهشی معتبردر سراسردنیا مورد استفاده قرار می گیرند. انتشارحدود۳۰۰مقاله علمی در ژورنالهای معتبرمهندسی وفیزیولوژی خود گواه مناسبی برای اعتبارمحصولات این کمپانی است .
مقالات علمی

282 "Central and peripheral fatigue in knee and elbow extensor muscles after a long-distance cross-country ski race", 2016 SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS G. Boccia, D. Dardanello, C. Zoppirolli, L. Bortolan, C. Cescon, A. Schneebeli, G. Vernillo, F. Schena, A. Rainoldi, B. Pellegrini
281 "New insights into the potentiation of the first and second phases of the M-wave after voluntary contractions in the quadriceps muscle", 2016 MUSCLE & NERVE J. Rodriguez-Falces, N. Place
280 "Age-related changes in motor unit firing pattern of vastus lateralis muscle during low-moderate contraction", 2016 AGE K. Watanabe , A. Holobar, M. Kouzaki, M. Ogawa, H. Akima, T. Moritani
279 "Real-time sonoelastography using an external reference material: test–retest reliability of healthy Achilles tendons", 2016 SKELETAL RADIOLOGY A. Schneebeli , F. Del Grande, G. Vincenzo, C. Cescon, R. Clijsen, F. Biordi, M. Barbero
278 "The formation of extracellular potentials over the innervation zone: Are these potentials affected by changes in fibre membrane properties?", 2016 MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING J. Rodriguez-Falces
277 "Severe COPD Alters Muscle Fiber Conduction Velocity During Knee Extensors Fatiguing Contraction", 2016 COPD G. Boccia, G. Coratella, D. Dardanello, N. Rinaldo, M. Lanza, F. Schena, A. Rainoldi
276 "Can surface electromyography improve surgery planning? Electromyographic assessment and intraoperative verification of the nerve bundle entry point location of the gracilis muscle", 2016 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY M. Romaniszyn, P. Walega, M. Nowakowski, W. Nowak
275 "Multi-channel intramuscular and surface EMG decomposition by convolutive blind source separation", 2016 JOURNAL OF NEURAL ENGINEERING F. Negro, S. Muceli, A. M. Castronovo, A. Holobar D. Farina
274 "Motor Unit Characteristics after Targeted Muscle Reinnervation", 2016 PLOS ONE T. Kapelner, N. Jiang, A. Holobar, I. Vujaklija, A. D. Roche, D. Farina, O. C. Aszmann
273 "Muscle Activity Adaptations to Spinal Tissue Creep in the Presence of Muscle Fatigue", 2016 PLOS ONE J. Abboud, F. Nougarou, M. Descarreaux
272 "Distance and mutual information methods for EMG feature and channel subset selection for classification of hand movements", 2016 BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL H. M. Al-Angari, G. Kanitz, S. Tarantino, C. Cipriani
271 "Different Approaches for Artifact Removal in Electromyography based Silent Speech Interface", 2016 IJSETR P. Patil, G. Gujarathi, G. Sonawane
270 "Neuromuscular response amplitude to mechanical stimulation using large-array surface electromyography in participants with and without chronic low back pain", 2016 SCIENZE DIRECT I. Pagé, F. Nougarou, Martin Descarreaux
269 "Muscle synergies during bench press", 2016 PUBMED Kristiansen, M. Vedsø
268 "Wavelet-based unsupervised learning method for electrocardiogram suppression in surface electromyograms", 2016 PUBMED M. Niegowski, M. Zivanovic
267 "Improving Unit Selection based EMG-to-Speech Conversion", 2016 KIT M. Janke, T. Schultz, L. Diener
266 "Acute severe male hypo-testosteronemia affects central motor command in humans", 2016 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY F. Felici, I. Bazzucchi, P. Sgrò, F. Quinzi, A. Conti, A. Aversa, L. Gizzi, M. Mezzullo, F. Romanelli, R. Pasquali, A. Lenzi, L. Di Luigi
265 "High-density surface electromyography provides reliable estimates of motor unit behavior", 2016 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY E. Martinez-Valdes, C.M. Laine, D. Falla, F. Mayer, D. Farina
264 "Evaluation of Novel EMG Biofeedback for Postural Correction During Computer Use", 2016 APPLIED PSYCHOPHYSIOLOGY AND BIOFEEDBACK B. M. Gaffney, K. S. Maluf, B. S. Davidson
263 "Strategies for equilibrium maintenance during single leg standing on a wobble board", 2015 GAIT & POSTURE P. de Brito Silva, A. Souza Oliveira, N. Mrachacz-Kersting, U. Laessoe, U. G. Kersting
262 "Between-day reliability of triceps surae responses to standing perturbations in people post-stroke and healthy controls: A high-density surface EMG investigation", 2015 GAIT & POSTURE A. Gallina, C.L. Pollock, T.M. Vieira, T.D. Ivanova, S.J. Garland
261 "Improving robustness against electrode shift of high density EMG for myoelectric control through common spatial patterns", 2015 BIOMED CENTRAL L. Pan, D. Zhang, N. Jiang, X. Sheng, X. Zhu
260 "Electrode position markedly affects knee torque in tetanic, stimulated contractions", 2015 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY T. M. Vieira, P. Potenza, L. Gastaldi, A. Botter
259 "Reorganized Trunk Muscle Activity During Multidirectional Floor Perturbations After Experimental Low Back Pain: A Comparison of Bilateral Versus Unilateral Pain", 2015 THE JOURNAL OF PAIN L. H. Larsen, R. P. Hirata, T. Graven-Nielsen
258 "Strength training, but not endurance training, reduces motor unit discharge rate variability", 2015 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY C. Vila-Chã, D. Falla
257 "Electromyographic adjustments during continuous and intermittent incremental fatiguing cycling", 2015 SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS E. Martinez-Valdes, R. A. Guzman- Venegas, R. A. Silvestre, J. H. Macdonald, D. Falla, O. F. Araneda, D. Haichelis
256 "Higher Neuromuscular Manifestations of Fatigue in Dynamic than Isometric Pull-Up Tasks in Rock Climbers", 2015 JOURNAL OF HUMAN KINETICS G. Boccia, L. Pizzigalli, D. Formicola, M. Ivaldi, A. Rainoldi
255 "Muscle innervation patterns for human wrist control: Useful biofeedback signals for robotic rehabilitation?", 2015 IEEE M. Semprini, A. Cuppone, V. Squeri, J. Konczak
254 "Electromechanical delay components during skeletal muscle contraction and relaxation in patients with myotonic dystrophy type 1", 2015 SCIENCE DIRECT F. Esposito, E. Cè, S. Rampichini, E. Limonta, M. Venturelli, E. Monti, L. Bet, B. Fossati, G. Meola
253 "The proportion of common synaptic input to motor neurons increases with an increase in net excitatory input", 2015 APS A. M. Castronovo, F. Negro, S. Conforto, D. Farina
252 "Experimental Muscle Pain Impairs the Synergistic Modular Control of Neck Muscles", 2015 PLOS ONE L. Gizzi, S. Muceli, F. Petzke, D. Falla
251 "Classification of motor unit activity following targeted muscle reinnervation", 2015 IEEE N. Jiang, I. Vujaklija, O. C. Aszmann, A. Holobar, D. Farina
250 "Increased HCN channel driven inward rectification in benign cramp fasciculation syndrome", 2015 A JOURNAL OF NEUROLOGY D. Czesnik, J. Howells, F. Negro, M. Wagenknecht, S. Hanner, D. Farina, D. Burke, W. Paulus
249 "Motor Neuron Pools of Synergistic Thigh Muscles Share Most of Their Synaptic Input", 2015 THE JOURNAL OF NEUROSCIENCE C. M. Laine, E. Martinez-Valdes, D. Falla, F. Mayer, D. Farina
248 "Spatial EMG potential distribution of biceps brachii muscle during resistance training and detraining", 2015 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY K. Watanabe, M. Kouzaki, T. Moritani
247 "Automatic Misclassification Rejection for LDA classifier using ROC curves", 2015 IEEE R. Menon, G. Di Caterina, H. Lakany, L. Petropoulakis, B. A. Conway, J. J. Soraghan
246 "Test-Retest Reliability of Trunk Motor Variability Measured By Large-Array Surface Electromyography", 2015 JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS J. Abboud, F. Nougarou, M. Loranger, M. Descarreaux
245 "Reproducibility of electromyographic and mechanical parameters of the triceps surae during submaximal and maximal plantar flexions", 2015 MUSCLE & NERVE N. Stutzig, T. Siebert
244 "Accurate and representative decoding of the neural drive to muscles in humans with multi-channel intramuscular thin-film electrodes", 2015 TECHNIQUES FOR PHYSIOLOGY S. Muceli, W. Poppendieck, F. Negro, K. Yoshida, K. P. Hoffmann, J. E. Butler, S. C. Gandevia, D. Farina
243 "Spatial Variation of Compound Muscle Action Potentials across Human Gastrocnemius medialis", 2015 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY T. M. Vieira, A. Botter, M. A. Minetto, E. F. Hodson-Tole
242 "Classification of motor unit activity following targeted muscle reinnervation", 2015 IEEE N. Jiang, I. Vujaklija, O. C. Aszmann, A. Holobar, D. Farina
241 "Efficacy of torque versus myocontrol for active, robotic-assisted rehabilitation of the shoulder after stroke: An experimental study", 2015 IEEE L. P. Paredes, D. Farina, Y. I. Shin, A. Turolla.
240 "Chronic low back pain clinical outcomes present higher associations with the STarT Back Screening Tool than with physiologic measures: a 12-month cohort study", 2015 TECHNIQUES IN COLOPROCTOLOGY M. Romaniszyn, N. Rozwadowska, A. Malcher, T. Kolanowski, P. Walega, M. Kurpisz
239 "Mechanical and electromyographic responses during the 3-min all-out test in competitive cyclists", 2015 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY A. Nicolò, I. Bazzucchi, F. Felici, F. Patrizio, M. Sacchetti
238 "Estimating reflex responses in large populations of motor units by decomposition of the high-density surface electromyogram", 2015 JOURNAL OF PHYSIOLOGY U. Ş. Yavuz, F. Negro, O. Sebik, A. Holobar, C. Frömmel, K. S. Türker, D. Farina
237 "Muscle force compensation among synergistic muscles after fatigue of a single muscle", 2015 HUMAN MOVEMENT SCIENCE N. Stutzig, T. Siebert
236 "EMG Biofeedback for online predictive control of grasping force in a myoelectric prosthesis", 2015 JOURNAL OF NEUROENGINEERING AND REHABILITATION S. Dosen, M. Markovic, K. Somer, B. Graimann, D. Farina
235 "Simultaneous Myoelectric Control of a Robot Arm using Muscle Synergy-Inspired Inputs from High-Density Electrode Grids", 2015 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION M. Ison, I. Vujaklija, B. Whitsell, D. Farina, P. Artemiadis
234 "Differences in age-related fiber atrophy between vastii muscles of active subjects: a multichannel surface EMG study", 2015 INSTITUTE OF PHYSICS AND ENGINEERING IN MEDICINE G. Boccia, D. Dardanello, G. Coratella, N. Rinaldo, F. Schena, A. Rainoldi
233 "Non-uniform recruitment along human rectus femoris muscle during transcutaneous electrical nerve stimulation", 2015 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY K. Watanabe, M. Kouzaki, R. Ando, H. Akima, T. Moritani
232 “Agreenment between clinical and portable EMG/ECG diagnosis of sleep bruxism”, 2015 JOURNAL OF ORAL REHABILITATION T. Castroflorio, A. Bargellini,G. Rossini, G. Cugliari, A. Deregibus, D. Manfredini.
231 “Functional Compartmentalization of the Human Superficial Masseter Muscle.”, 2015 PLOS ONE Guzmán-Venegas R.A., Biotti Picand J.L., Berral de la Rosa F.J..
230 “Power spectrum of the rectified EMG: when and why is rectification beneficial for identifying neural connectivity?”, 2015 JOURNAL OF NEURAL ENGINEERING Negro F., Keenan K. and Farina D..
229 “The impact of the stimulation frequency on closed-loop control with electrotactile feedback.”, 2015 JOURNAL OF NEUROENGINEERING AND REHABILITATION Paredes L.P, Dosen S., Rattay F., Graimann B. and Farina D..
228 “Impaired anticipatory postural adjustments due to experimental infrapatellar fat pad pain.”, 2015 EUROPEAN JOURNAL OF PAIN Shiozawa S., Hirata R.P.,Jeppesen J.B., Graven-Nielsen T..
227 “Accurate identification of motor unit discharge patterns from high-density surface EMG and validation with a novel signal-based performance metric.”, 2014 JOURNAL OF NEURAL ENGINEERING Holobar A., Minetto M.A., Farina D..
226 "Differences between motor point and innervation zone locations in the biceps brachii. An exploratory consideration for the treatment of spasticity with botulinum toxin", 2014 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Guzmàn-Venegas R.A., Araneda O.F., Silvestre R.A.
225 "A state-based, proportional myoelectric control method: online validation and comparison with the clinical state-of-the-art", 2014 JOURNAL OF NEUROENGINEERING AND REHABILITATION Jiang N., Lorrain T., Farina D.
224 "Potenciais propagantes no músculo oblíquo interno por eletromiografia de superfície: um estudo de caso", 2014 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA – CBEB 2014 Rodrigues M. R., Fonseca D. B., Mello R. G. T., Vieira T. M. M., Oliveira L. F.
223 "Experimental Pelvic Pain Impairs the Performance During the Active Straight Leg Raise Test and Causes Excessive Muscle Stabilization.", 2014 CLINICAL JOURNAL OF PAIN Palsson T.S., Hirata R.P., Graven-Nielsen T.
222 "Electromechanical delay components during relaxation after voluntary contraction: Reliability and effects of fatigue", 2014 MUSCLE & NERVE Cè E., Rampichini S., Venturelli M., Limonta E., Veicsteinas A., Esposito F.
221 "A novel technique for assessment of neuromuscular coupling in pathological tremor", 2014 ERK Aleš Holobar A., Spagnolo G., Gallego J.A., Rocon E., Romero J.P., Benito-Leon J., Pons J.L., Divjak M.
220 "The acute effects of spinal manipulation on neuromuscular function in asymptomatic individuals: A preliminary study", 2014 PHYSICAL THERAPY IN SPORT Cardinale M., Boccia G., Greenway T., Evans O., Rainoldi A.
219 "An electromyographic-driven musculoskeletal torque model using neuro-fuzzy system identification: a case study", 2014 JOURNAL OF MEDICAL SIGNALS & SENSORS Jafari Z., Edrisi M., Marateb H.M.
218 "Pattern Learning with Deep Neural Networks in EMG-based Speech Recognition", 2014 ANTHROPOMATIK Wand M., Schultz T.
217 "Influence of common synaptic input to motor neurons on the neural drive to muscle in essential tremor", 2014 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Gallego J.A., Dideriksen J.L., Holobar A., Ibáñez J., Pons J.L., Louis E.D., Rocon E., Farina D.
216 "Spatial Correlation of High Density EMG Signals Provides Features Robust to Electrode Number and Shift in Pattern Recognition for Myocontrol", 2014 NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING Negro F., Farina D.
215 "Mechanomyogram amplitude correlates with human gastrocnemius medialis muscle and tendon stiffness both before and after acute passive stretching", 2014 EXPERIMENTAL PHYSIOLOGY Longo S., Cè E., Rampichini S., Devoto M., Limonta E., Esposito F.
214 "Representação regional de unidades motoras do músculo vasto medial em emgs de superfície: um estudo de caso", 2014 CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA BIOMÉDICA – CBEB 2014 Cabral H. V., Serdeiro A. C. A., Mello R. G. T., Vieira T. M. M., Oliveira L. F.
213 "Evolução temporal de características de sinais de eletromiografia de superfície associadas à fadiga muscular comparando pessoas sedentárias e pessoas treinadas", 2014 UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA - UNB FACULDADE UNB GAMA - FGA ENGENHARIA ELETRÔNICA Loose Pucci G., Araujo Soares F.
212 "Knee flexor muscles angle-dependent co-activation level during maximal isometric contraction by knee extensors", 2014 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT STUDIES Hedayatpour N., Fathi M.
211 "Modulation of motor variability related to experimental muscle pain during elbow-flexion contractions", 2014 SCIENCE DIRECT Mista C.A., Christensen S.W., Graven-Nielsen T.
210 "Online Tremor Suppression Using Electromyography and Low Level Electrical Stimulation", 2014 NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING Muceli S., Dideriksen J.L., Romero J.P., Rocon E., Pons J., Farina D.
209 "Spatial Artifact Detection for Multi-Channel EMG-Based Speech Recognition", 2014 ANTHROPOMATIK Heistermann T., Janke M.,Wand M., Schultz T.
208 "Regional neuromuscular regulation within human rectus femoris muscle during gait", 2014 JOURNAL OF BIOMECHANICS Watanabe K., Kouzaki M., Moritani T.
207 "Quantifying Forearm Muscle Activity during Wrist and Finger Movements by Means of Multi-Channel Electromyography", 2014 PLOS ONE Gazzoni M., Celadon N., Mastrapasqua D., Paleari M., Margaria V., Ariano P.
206 "Method and neuroprosthetic device for monitoring and suppression of pathological tremors through neurostimulation of the afferent pathways", 2014 PATENT APPLICATION PUBLICATION Rocon De L.E., Pons Rovira J.L., Farina D., Dosen S.
205 "Alpha Band Cortico-Muscular Coherence Occurs in Healthy Individuals during Mechanically-Induced Tremor", 2014 PLOS ONE Budini F., McManus L.M., Berchicci M., Menotti F., Macaluso A., Di Russo F., Lowery M.M., De Vito G.
204 "The effect of six weeks endurance training on dynamic muscular control of the knee following fatiguing exercise", 2014 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Hassanlouei H., Falla D., Arendt-Nielsen L., Kersting U.G.
203 "The application of the surface electromyography in dentistry", 2014 PROTETYKA STOMATOLOGICZNA Mańka-Malara K., Gawlak D., Łuniewska J.
202 "Effects of very short pauses on electromyographic variables measured during fatiguing isometric contractions", 2014 ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY (EMBC) Perez F.B., Miosso C.J., de Melo M.D.B., Soares F.A., da Rocha A.F.
201 "High-density surface EMG decomposition allows for recording of motor unit discharge from proximal and distal flexion synergy muscles simultaneously in individuals with stroke", 2014 ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY (EMBC) Thompson C.K., Negro F., Heckman C.J., Farina D., Dewald J.P.A.
200 "Trunk motor variability in patients with non-specific chronic low back pain", 2014 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Abboud J., Nougarou F., Pagé I., Cantin V., Massicotte D., Descarreaux M. 199 “Accurate identification of motor unit discharge patterns from high-density surface EMG and validation with a novel signal-based performance metric.” 2014 JOURNAL OF NEURAL ENGINEERING Holobar A., Minetto M.A., Farina D.
198 " Detection of sleep bruxism: comparison between and electromyographic and electrocardiographic portable holter and polisomnography" 2014 JOURNAL OF ORAL REHABILITATION Castroflorio T., Deregibus A., A. BargelliniA., Debernardi C., Manfredini D..
197 “Innervation zones location and optimal electrodes position of obliquus internus and obliquus externus abdominis muscles.” 2014 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Boccia G., Rainoldi A.
196 “Effects of Alprazolam on Cortical Activity and Tremors in Patients with Essential Tremor. “ 2014 PLOS ONE Ibanez J., Gonzales de la Aleja J., Romero J.P., Benito-Leon J., Rocon E..
195 “Identification of isometric contractions based on High Density EMG maps", 2013 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Rojas-Martínez M., Mañanas M.A., Alonso J.F., Merletti R..
194 "Uneven spatial distribution of surface EMG: what does it mean?", 2013 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Gallina A., Merletti R., Gazzoni M.
193 Delayed onset of vastii muscle activity in response to rapid postural perturbations following eccentric exercise: a mechanism that underpins knee pain after eccentric exercise?, 2013 BRITISH JOURNAL OF SPORTS MEDICINE Hedayatpour N., Falla D.
192 "Identification of isometric contractions based on High Density EMG maps", 2013 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Rojas-Martínez M., Mañanas M.A., Alonso J.F., Merletti R.
191 "Feasibility study of detecting surface electromyograms in severely obese patients", 2013 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Minetto M.A., Botter A., Šprager S., Agosti F., Patrizi A., Lanfranco F., Sartorio A.
190 "How much does the human medial gastrocnemius muscle contribute to ankle torques outside the sagittal plane?", 2013 HUMAN MOVEMENT SCIENCE Vieira T. M.M. , Minetto M.A., Hodson-Toled E.F., Botter A.
189 "Immediate effects of active cranio-cervical flexion exercise versus passive mobilisation of the upper cervical spine on pain and performance on the cranio-cervical flexion test", 2013 MANUAL THERAPY Lluch E., Schomacher J., Gizzi L., Petzke F., Seegar D., Falla D.
188 "Change in slope of conduction velocity linear regression as an indicator of muscle fatigue, 2013 PAN AMERICAN HEALTH CARE EXCHANGES Souza A.C.F., Schwartz F.P.,Nascimento F.A.O., Souza J.F.
187 "Simultaneous powerline interference and baseline wander removal from ECG and EMG signals by sinusoidal modeling", 2013 MEDICAL ENGINEERING AND PHYSICS Zivanovic M., González-Izal M.
186 "Effectiveness of an 8‐week exercise programme on pain and specificity of neck muscle activity in patients with chronic neck pain: A randomized controlled study", 2013 EUROPEAN JOURNAL OF PAIN Falla D., Lindstrøm R., Rechter L., Boudreau S.,Petzke F.
185 "Validation of a portable EMG device to assess muscle activity during free-living situations", 2013 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Walters T.J., Kaschinske K.A.,Strath S.J, Swartz A.M., Keenan K.G.
184 "Real-Time Motor Unit Identification From High-Density Surface EMG", 2013 NEURAL SYSTEM AND REHABILITATION ENGINEERING, IEEE TRANSACTIONS Glaser V., Holobar A., Zazula D.
183 "Unilateral balance training enhances neuromuscular reactions to perturbations in the trained and contralateral limb", 2013 MUSCLE & NERVE Oliveira A.S., Silva P.B., Farina D., Kersting U.G.
182 "Effects of Perturbations to Balance on Neuromechanics of Fast Changes in Direction during Locomotion", 2013 PLOS ONE Oliveira A.S., Silva P.B., Lund M.E., Gizzi L., Farina D., Kersting U.G.
181 "On Repeatability of Motor Unit Characterization in Pathological Tremor", 2013 CONVERGING CLINICAL AND ENGINEERING RESEARCH ON NEUROREHABILITATION BIOSYSTEMS & ROBOTICS Povaley Brzan P., Gallego J.A., Farina D., Holobar A.
180 " Myofascial trigger points and innervation zone locations in upper trapezius muscles", 2013 BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS Barbero M. et Al.
179 " Innervation zone locations in 43 superficial muscles: Towards a standardization of electrode positioning", 2013 MUSCLE & NERVE Beretta Piccoli M. et Al.
178 " Wrist torque estimation during simultaneous and continuously changin movements: surface vs.untargeted intramuscular EMG", 2013 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Kamavuako E.N., Scheme E.J., Englehart K.B.
177 " Muscle conduction velocity, surface electromyography variables, and echo intensity during concentric and eccentric fatigue", 2013 MUSCLE & NERVE Gonzalez-Izal M.,Cadore E.L., Izquierdo M.
176 "Spatial distribution of surface action potentials generated by individual motor units in the human biceps brachii muscle", 2013 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Rodriguez-Falces J., Negro F., Gonzalez Izal M., Farina D.
175 "Effect of arm position on the prediction of kinematics from EMG in amputees", 2013 MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING Jiang N., Muceli S., Graimann B., Farina D.
174 "Detection of Movement-related cortical potentials based on subject-indipendent training", 2013 MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING Niazi I.K., Jiang N., Jochumsen N., Nielsen J.F., Dremstrup K., Farina D.
173 "Effectiveness of an 8-week exercise programme on pain and specificity of neck muscle activity in patient with chronic neck pain: A randomized controlled study", 2013 EUROPEAN JOURNAL OF PAIN Falla D., Lindstrom R., Rechter R., Boudreau S., Petzke S.
172 "Reliability of the Electromechanical Delay Components Assessment during the Relaxation Phase", 2013 PHYSIOLOGY JOURNAL Cè E., Rampichini S., Limonta E., Esposito F.
171 "Analysis of muscle fiber conduction velocity enables reliable detection of surface EMG crosstalk during detection of nociceptive withdrawal reflexes", 2013 BMC NEUROSCIENCES Jensen M.B., Manresa J.A.B., Frahm K.S., Andersen O.K.
170 "Biomechanical strategies to accommodate expected slips in different directions during walking", 2012 GAIT POSTURE Oliveira A.S., Farina D., Kersting U.
169 "Eccentric exercise and delayed onset muscle soreness of the quadriceps induce adjustments in agonist-antagonist activity, which are dependent on the motor task", 2012 EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Vila-Chã C., Hassanlouei H., Farina D., Falla D.
168 "Effect of experimental jaw-muscle pain on the spatial distribution of surface EMG activity of the human masseter muscle during tooth clenching", 2012 JOURNAL OF ORAL REHABILITATION Castroflorio T., Falla D., Wang K., Svensson P., Farina D.
167 "Fatigue Induced Changes in Knee Joint Force, Angular Velocity and Joint Moments During Saggital Perturbations of Single-Leg Stance", 2012 WORLD JOURNAL OF SPORT SCIENCES Hedayatpour N., Hamedinia M.R.
166 "Muscular Co-Activation of the Knee Flexor-Extensor Muscles During Multi-Directional Perturbations", 2012 WORLD JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES Hedayatpour N.
165 "Outlier detection in high-density surface electromyographic signals", 2012 MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING Marateb H.R. , Rojas-Martínez M., Mansourian M., Merletti R., Mañanas Villanueva A. M.
164 "High-density surface EMG maps from upper-arm and forearm muscles", 2012 JOURNAL OF NEUROENGINEERING AND REHABILITATION Rojas-Martínez M., Mañanas A.M., and Alonso J.F.
163 "Multi-channel electromyography during maximal isometric and dynamic contractions", 2012 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Piitulainena H., Botter A., Merletti R., Avelab J.
162 "Modular organization of balance control following perturbations during walking", 2012 JOURNAKL OF NEAUROPHYSIOLOGY Oliveira A., Gizzi L., Kersting U.G., Farina D.
161 "EMG-based simultaneous and proportional estimation of wrist/hand kinematics in uni-lateral trans-radial amputees", 2012 JOURNAL OF NEUROENGINEERING AND REHABILITATION Jiang N., Vest-Nielsen L.G., Muceli S., Farina D.
160 "A wireless surface electromyography (sEMG) probe with 4 high-speed channels", 2012 IEEE SENSORS Imperatori G., Phonak Stäfa A.G., Barrettino, D.
159 "Effect of exercise-induced fatigue on postural control of the knee", 2012 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Hassanlouei H., Arendt-Nielsen L., Kersting U.G., Falla D.
158 "Novel cross correlation technique allows crosstalk resistant reflex detection from surface EMG", 2012 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY (EMBC) Jensen M.B., Frahm K.S., Biurrun Manresa J., Andersen O.K.
157 "Simultaneous and proportional control of 2d wrist movements with myoelectric signals", 2012 IEEE INTERNATIONAL WORKSHOP ON MACHINE LEARNING FOR SIGNAL PROCESSING (MLSP) Hahne J.M., Rehbaum H., Biessmann, F., Meinecke F.C.
156 "Spatial filtering for robust myoelectric control", 2012, BIOMEDICAL ENGINEERING, IEEE Hahne J.M., Graimann B., Muller K.
155 "Non-invasive characterization of motor unit behaviour in pathological tremor", 2012 JOURNAL OF NEURAL ENGINEERING Holobar A.,Glaser V., Gallego J.A., Dideriksen J.L., and Farina D.
154 "Recruitment of motor units in two fascicles of the semispinalis cervicis muscle", 2012 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Schomacher J., Dideriksen J.L., Farina D., and Falla D.
153 "Sensitivity of EMG-EMG coherence to detect the common oscillatory drive to hand muscles in young and older adults", 2012 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Keenan K. G., Massey W.V., Walters T.J., and Collins J.D.
152 "Chronic trauma-induced neck pain impairs the neural control of the deep semispinalis cervicis muscle", 2012 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Schomacher J., Farina D., Lindstroem R., Falla D.
151 "Outlier detection in high-density surface electromyographic signals", 2012 MEDICAL & BIOLOGICAL & ENGINEERING & COMPUTING Marateb H.R., Rojas-Martínez M., Mansourian M., Merletti R., Villanueva M.A.
150 "Type 2 diabetes mellitus patients manifest characteristic spatial EMG Potential distribution pattern during sustained isometric contraction",2012 DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTISE Watanabe K., Miyamoto T.,Tanaka Y., Fukuda K., Moritani T.
149 "Sensivity of EMG-EMG coherence to detect the common oscillatory drive to hand muscles in young and older adults", 2012 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Keenan K.G., Massey W.V., Walters T.J., Collins J.D.
148 "Current pain and fear of pain contribute to reduced maximum voluntary contraction of neck muscles in patients with chronic neck pain", 2012 ARCH PHYS MED REHABIL. Lindstroem R., Graven-Nielsen T., Falla D.
147 “Adjustments in Motor Unit Properties during Fatiguing Contractions after Training”, 2012 OFFICIAL JOURNAL OF THE AMERICAN COLLEGE OF SPORTS MEDICINE Vila-chã C., Falla D., Correia M.V., Farina D.
146 “Recruitment of motor units in the medial gastrocnemius muscle during human quiet standing: is recruitment intermittent? What triggers recruitment?”, 2012 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Vieira M.M.T., Loram D.I., Muceli S., Merletti R., Farina D.
145 "A Multimodal Human–Robot Interface to Drive a Neuroprosthesis for Tremor Management", 2012 IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS, PART C: APPLICATIONS AND REVIEWS Gallego J.A., Ibanez J., Dideriksen J.L., Serrano J.I.
144 "An electromyographic study of the vastii muscles during open and closed kinetic chain submaximal isometric exercises", 2012 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORTS PHYSICAL THERAPY Spairani L., Barbero M., Cescon C., Combi F., Gemelli T., Giovanetti G., Magnani B., D'Antona G.
143 “Simultaneous and Proportional Estimation of Hand Kinematics From EMG During Mirrored Movements at Multiple Degrees-of-Freedom”, 2012 IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING Muceli S., Farina D.
142 "Accuracy assessment of CKC high-density surface EMG decomposition in biceps femoris muscle", 2011 JOURNAL OF NEAURAL ENGINEERING Marateb H.R., McGill K.C., Holobar A., Lateva Z.C., Mansourian M., Merletti R.
141 "Covariance and time-scale methods for blind separation of delayed sources", 2011 IEEE TRANSICTION BIOMEDICAL ENGINEERING Jiang N., Farina D.
140 "Delayed-onset muscle soreness alters the response to postural perturbations", 2011 MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE Hedayatpour N., Hassanlouei H., NielsenL.A., Kersting G.U., Falla D.
139 "The relative timing of trunk muscle activation is retained in response to unanticipated postural-perturbations during acute low back pain", 2011 EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Boudreau S. ,Farina D., Kongstad L., Buus D., Redder J., Sverrisdóttir E., Falla E.
138 "Muscle fiber conduction velocity is more affected after eccentric than concentric exercise", 2011 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Piitulainen H., Botter A., Merletti R., Avela J.
137 "Motor modules in robot-aided walking", 2012 JOURNAL OF NEUROLOGICAL REHABILITATION Gizzi L., Nielsen J.F., Felici F., Moreno J.C., Pons J.L., Farina D.
136 "Comparison of neural activation and energy cost during treadmill walking with body weight unloading between frail and healthy older women", 2011 GAIT POSTURE Thomas E.E., Stewart D., Mitchell S., Aiken K., Farina D., Macaluso A.
135 "Facilitation of quadriceps activation is impaired following eccentric exercise", 2012 SCANDANIVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS Hedayatpour N., Arendt-Nielsen L., Falla D.
134 "The conduction velocity as a muscular fatigue indicator during isokinetic contractions", 2011 PAN AMERICAN HEALTH CARE. EXCHANGES Schwartz F.P., Nascimento, F.A.O.
133 "Changes in human muscle oxygen saturation and mean fiber conduction velocity during intense dynamic exercise-effect of muscular training status", 2012 MUSCLE NERVE. Kilen A., Gizzi L., Jensen B.R., Farina D., Nordsborg N.B.
132 "Mechanisms of cramp contractions: peripheral or central generation?", 2011 THE JOURNAL OF PHYSIOLOGY Minetto M.A., Holobar A., Botter A., Ravenni R., Farina D.
131 "Muscle fatigue induced by two different resistances: Elastic tubing versus weight machines", 2011 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Melchiorri G., Rainoldi A.
130 "A soft wearable robot for tremor assessment and suppression", 2011 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION (ICRA) Gallego J.A., Rocon E., Ibañez J., Dideriksen J.L.
129 "Gait modulation for the reactive recovery of balance", 2011 CONFERENCE ON BIOMEDICAL ENGINEERING AND MEDICAL PHYSICS Oliveira A. S., Gizzi L., Farina D. , Kersting U. G.
128 "E-textile platforms for rehabilitation", 2010 Annual International CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY (EMBC) Caldani L., Pacelli M., Farina D., Paradiso, R.
127 "Investigation of motor unit recruitment during stimulated contractions of tibialis anterior muscle", 2010 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Mesin L., Merlo E., Merletti R., Orizio C.
126 "An integrative model of motor unit activity during sustained submaximal contractions", 2010 JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Dideriksen J.L., Farina D., Baekgaard M., Enoka R.M.
125 "Muscle fiber conduction slowing and decreased levels of circulating muscle proteins after short-term dexamethasone administration in healthy subjects", 2010 THE JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM Minetto A.M., Botter A., Lanfranco F., Baldi M., Ghigo E. and Arvat E.
124 "The behavior of action potential conduction velocity on isokinetic knee extension tests", 2010 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY (EMBC) Schwartz F.P., Nascimento F.A.O., Bottaro M., Celes R.S.
123 "Detection of tremor bursts from the sEMG Signal: An optimization procedure for different detection methods", 2011 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY,EMBC De Marchis C., Conforto S., Severini G., Schmid M. et al.
122 "Detection of movement intention from single-trial movement-related cortical potentials", 2011 JOURNAL OF NEURAL ENGINEERING Niazi I.K., Jiang N., Tiberghien O., Nielsen J.F., Dremstrup K. and Farina D.
121 "Classification of electromyographic signals during finger isometric flexion: Using electrodes arrays", 2011 E-HEALTH AND BIOENGINEERING CONFERENCE (EHB) Man S., Cescon C., Vieira T., Herle S.
120 "Solving EMG-force relationship using Particle Swarm Optimization", 2011 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY, EMBC Botter A., Marateb H.R., Afsharipour B., Merletti R.
119 "Stationarity of Surface electromyographic signals on isokinetic knee extension test", 2011 PAN AMERICAN HEALTH CARE. EXCHANGES Schwartz F.P., Nascimento F.A.O.
118 "Biceps Brachii Muscle Innervation Zone Location in Healthy Subjects Using High-Density Surface Electromyography", 2011 INTERNATIONAL JOURNAL OF MORPHOLOGY Rodrigo A. Guzmán, Silvestre R.A. & Arriagada D.A.
117 "Geometry assessment of anal sphincter muscle based on monopolar multichannel surface EMG signals", 2011 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Cescon C, Mesin L., Nowakowski M, Merletti R.
116 "Non invasive analysis of motor unit behavior in pathological tremor", 2011 ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY Holobar A., Glaser V., Gallego J.A., Dideriksen J.L.
115 "On the behavior of surface electromyographic variables during the menstrual cycle", 2011 PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT Soares F. A., Emerick Salomoni S., Veneziano W.H., Azevedo de Carvalho J.L., Assis de Oliveira Nascimento F., Fonseca Pires K. and Ferreira da Rocha A.
114 "Spatial EMG potential distribution pattern of vastus lateralis muscle during isometric Knee extension in young and elderly men" 2011 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Watanabe K., Kouzaki M., Merletti R., Fujibayashi M., Moritani T.
113 "Task dependent spatial distribution of neural activation pattern in human rectus femoris muscle" 2011 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Watanabe K., Kouzaki M., Moritani T.
112 "Coherence between surface electromyograms is influenced by electrode placement in hand muscles" 2011 JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS Keenan K.G., Collins J.D., Massey W.V., Walters T.J., Gruszka H.D.
111 "Distributed AM-FM demodulation of pathological tremor based on electrode network", 2011 IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY (EMBC) Gianfelici F., Dideriksen, J.L., Farina, D.
110 "Muscle fatigue induced by two different resistances: Elastic tubing versus weight machines", 2011 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Melchiorri G., Rainoldi A.
109 “Impulses of activation but not motor modules are preserved in the locomotion of subacute stroke patients”, 2011 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Gizzi L., Nielsen J.F., Felici F., Ivanenko Y.P., Farina D.
108 “Influence of the training set on the accuracy of surface EMG classification in dynamic contractions for the control of multifunction prostheses”, 2011 JOURNAL OF NEUROENGEERING AND REHABILITATION Lorrain T., Jiang N., Farina D.
107 “Reduced force steadiness in women with neck pain and effect of short”, 2011 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Muceli S., Farina D., Kirkesola G., Katch F., Falla D.
106 “Linear transmission of cortical oscillations to the neural drive to muscles is mediated by common projections to populations of motoneurons in humans”, 2011 JOURNAL OF PHYSIOLOGY Negro F., Farina D.
105 "Multimodal BCI-mediated FES suppression of pathological tremor", 2010 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE Rocon E., Gallego J.A., Barrios L., Victoria A.R.
104 "Electromyographic analyses of muscle pre-activation induced by single joint exercise", 2010 BRAZILIAN JOURNAL OF PHYSICAL THERAPY Valdinar A. R. J., Bottaro M., Pereira Maria C. C., Andrade M.M.,Júnior P. R. W. P.,C. Carmo J.C.
103 "Multichannel surface electromyography in ergonomics: Potentialities and limits", 2010 HUMAN FACTORS AND ERGONOMICS IN MANUFACTURING & SERVICE INDUSTRIES Gazzoni M.
102 "Multichannel surface EMG based estimation of 2010 bilateral hand kinematics during movements at multiple degrees of freedom", 2010 ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY (EMBC) Muceli S., Jiang N., Farina D.
101 "Adaptations of upper trapezius muscle activity during sustained contractions in women with fibromyalgia", 2010 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Falla D., Andersen H.,Danneskiold-Samsøe B., Arendt-Nielsen L., Farina D.
100 "The face of effort: frowning muscle activity reflects effort during a physical task", 2010 BIOLOGICAL PSYCHOLOGY de Morree H.M., Marcora S.M.
99 "On functional motor adaptations: From the quantification of motor changes the spatial distribution of upper trapezius muscle activity during computer task", 2010 ACTA PHYSIOLOGICA Madeleine P.
98 "Advanced biofeedback changes the spatial distribution of upper trapezius muscle activity during computer task" 2010 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Samani A., Holtermann A., Sogaard K., Madeleine P.
97 “Postural activation of the human medial gastrocnemius muscle: are the muscle units spatially localized?”, 2010 JOURNAL OF PHYSIOLOGY Vieira M.M.T., Loram D.I., Muceli S., Merletti R., Farina D.
96 "Advanced surface electromyography biofeedback using fuzzy system", 2010 MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING Samani A., Holtermann A., Sogaard K, Madeleine P.
95 “High-Density EMG E-Textile Systems for the Control of ctive Prostheses“, 2010 IEEEE ENGINEERING IN MEDICINE & BIOLOGY SOCIETY Farina D., Lorrain T., Negro F., Jiang N.
94 “Predicting force loss during dynamic fatiguing exercises from non-linear mapping of tesature of the surface electromyogram”, 2010 JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS Gonzalez-IzaL M., Falla D., Izquierdo M., Farina D.
93 “Effect of delayed-onset muscle soreness on muscle recovery after a fatiguing isometric contraction”, 2010 SCANDINAVIAN JOURNAL OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS Hedayatpour N., Falla D., Arendt-nielsen L., Farina D.
92 “Experimental Analysis of Accuracy in the Identification of Motor Unit Spike Trains rom High-Density Surface EMG”, 2010 IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGEERING Holobar A., Minetto M.A., Botter A., Negro F., Farina D.
91 “Surface EMG classification during dynamic contractions for multifunction trasradial prostheses”, 2010 IEEE ENGINEERING IN MEDICINE & BIOLOGY SOCIETY Lorrain T., Jiang N., Farina D.
90 “Motor unit behavior during submaximal contractions following six weeks of either endurance or strenght training”, 2010 JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Vila-chã C., Falla D., Farina D.
89 "Short term bed-rest reduces conduction velocity of individual motor units in leg muscles ", 2010 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Cescon C., Gazzoni M.
88 "Identifying representative synergy matrixes for describing muscular activation patterns during multi directional reaching in the horizontal plane ", 2010 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Muceli S., Trøllund Boye A., d’Avella A., Farina D.
87 "Effect of pain on the modulation in discharge rate of sternocleidomastoid motor units with force direction ", 2010 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Falla D., Lindstrøm R., Rechter L., Farina D.
86 "Motor unit discharge pattern and conduction velocity in patients with upper motor neuron syndrome", 2009 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Campanini I ., Merlo A., Farina D.
85 "Discharge properties of motor units of the abductor hallucis muscle during cramp contractions", 2009 AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY Minetto A. M., Holobar A., Botter A., and Farina D.
84 "Isokinetic work-to-surface electromyographic signal energy ratios as a muscular fatigue indicator", 2009 ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY Schwartz F.P., Celes R.S., Bottaro M., Nascimento F.A.O.
83 "The pain-induced change in relative activation of upper trapezius muscle regions is independent of the site of noxious stimulation", 2009 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Falla D., Arendt-Nielsen L., Farina D.
82 "Electromyographic mapping of the erector spinae muscle with varying load and during sustained contraction", 2009 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Tucker K., Falla D., Graven-Nielsen T., Farina D.
81 "Comparison between the degree of motor unit short-term synchronization and recurrence quantification analysis of the surface EMG in two human muscles", 2009 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Dideriksen J.L.,Falla D., Bækgaard M., Mogensen M.L., Steimle K.L., Farina D.
80 "Myoelectric Fatigue Profi les of Three Knee Extensor Muscles", 2009 INTERNAL JOURNAL OF SPORTS MEDICINE Botter A., Lanfranco F., Merletti R., Minetto M.A.
79 "Time and frequency domain analysis of surface myoelectric signals during electrically-elicited cramps", 2009 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Minetto M., Botter A., De Grandis D., Merletti R.
78 "Fluctuations in isometric muscle force can be described by one linear projection of low-frequency components of motor unit discharge rates" , 2009 JOURNAL OF PHYSIOLOGY Negro F., Holobar A. Farina D.
77 "Neuromuscular properties of knee extensors are more affected by muscle temperature in young compared to older women”, 2009 JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Dewhurst S., Macaluso A., Gizzi L., Felici F., Farina D., and De Vito G.
76 "Non-Invasive Assessment Of Muscle Fibre Conduction Velocity During An Incremental Maximal Cycling Test” 2009 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Sbriccoli P., Sacchetti M., Felici F., Gizzi L., Lenti M., Scotto A. & De Vito G.
75 "Automatic localisation of innervation zones: A simulation study of the external anal sphincter ", 2009 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Mesin L., Gazzoni M., Merletti R.
74 "Estimating motor unit discharge patterns from high-density surface electromyogram " 2009 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Holobar A., Farina D., Gazzoni M., Merletti R., Zazula D.
73 "Adjustments Differ Among Low-Threshold Motor Units During Intermittent, Isometric Contractions", 2009 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Farina D., Holobar A., Gazzoni M., Zazula D., Merletti R., Enoka R.M.
72 "Pain-induced changes in cervical muscle activation do not affect muscle fatigability during sustained isometric contraction", 2008 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Falla D., Farina D., Kanstrup Dahlb M., Graven-Nielsena T.
71 "Amplitude cancellation of motor-unit action potentials in the surface electromyogram can be estimated with spike-triggered averaging", 2008 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Farina D., Cescon C., Negro F.,Enoka R.M.
70 "Effect of muscle‐fiber velocity recovery function on motor unit action potential properties in voluntary contractions", 2008 MUSCLE & NERVE Farina D., Falla D.
69 "Cervical muscle co‐activation in isometric contractions is enhanced in chronic tension‐type headache patients", 2008 CEPHALALGIA Fernández-de-las-Peñas C., Falla D., Arendt-Nielsen L., Farina D.
68 "Non-uniform adaptation of motor unit discharge rates during sustained static contraction of the upper trapezius muscle", 2008 EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Falla D., Farina D.
67 "Longitudinal and trasversal propagation of surface mechanomyographic waves generated by single motor unit activity" 2008 MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING Cescon C., MAdeleine P., Farina D.
66 "Time to task failure in shoulder elevation is associated to increase in amplitude and to spatial heterogenity of upper trapezius mechanomyographic signals", 2008 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Madeleine P, Farina D.
65 "Entropy-based optimization of wavelet spatial filters", 2008 IEEE TRANS BIOMED ENG. Farina D., Kamavuako E.N., Wu J, Naddeo F.
64 "Myoelectric manifestations of fatigue in vastus lateralis, medialis obliquus and medialis longus muscles" 2008 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Rainoldi A., Falla D., Mellor R., Bennel K., Hodges P.
63 "Detecting the Unique Representation of Motor-Unit Action Potentials in the Surface Electromyogram", 2008 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Farina D.,Negro F., Gazzoni M.,Enoka R.M.
62 "Motor unit acceleration maps and interference mechanomyographic distribution", 2008 JOURNAL OF BIOMECHANICS Farina D., Li X.,Madeleine P.
61 "Motor units in cranial and caudal regions of the upper trapezius muscle have different discharge rates during brief static contractions", 2008 ACTA PHYSIOLOGICA Falla D., Farina D.
60 "The pain-induced decrease in low-threshold motor unit discharge rate is not associated with the amount of increase in spike-triggered average torque " 2008 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Farina D., Arendt-Nielsen L., Roatta S., Graven-Nielsen T.
59 "Discharge rate of sternohyoid motor units activated with surface EMG feedback ", 2008 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Farina D., Falla D.
58 "Effect of muscle-fiber velocity recovery function on motor unit action potential properties in voluntary contractions" 2008 MUSCLE & NERVE Farina D., Falla D.
57 "Sensory and Electromyographic Mapping during Delayed-Onset Muscle Soreness", 2008 MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE Hedayatpour N., Falla D., Arendt Nielsen L., Farina D.
56 "Gender-specific adaptations of upper trapezius muscle activity to acute nociceptive stimulation", 2008 PAIN Falla D., Arendt-Nielsen L., Farina D.
55 "Assessment of force and fatigue in isometric contractions of upper trapezius muscle by surface EMG signal and perceived exertion scale", 2008 GAIT & POSTURE Troiano A., Naddeo F., Sosso E., Camarota G., Merletti R., Mesin L.
54 "Separation of propagating and non-propagating components in surface", 2008 BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL Mesin L., Kandoor A.K.R., Merletti R.
53 "Response of Electromyographic Variables during Incremental and Fatiguing Cycling", 2008 MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE Jamie Hugo Macdonald, Dario Farina, Samuele M.Marcora
52 "Differences in myoelectric manifestations of fatigue in sprinters and long distance runners" 2008 PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT Rainoldi A., Gazzoni M., Melchiorri G.
51 "The change in spatial distribution of upper trapezius muscle activity is correlated to contraction duration", 2008 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Farina D., Leclerc F., Arendt-Nielsen L., Buttelli O., Madeleine P.
50 "Effect of electrode array position and subcutaneous tissue thickness on conduction velocity estimation in upper trapezius muscle ", 2008 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Cescon C., Rebecchi P., Merletti R.
49 "Mechanical and EMG responses of the vastus lateralis and changes in biochemical variables to isokinetic exercise in endurance and power athletes ", 2008 JOURNAL OF SPORTS SCIENCES Rainoldi A., Gazzoni M., Merletti R., Minetto M.A.
48 "Activation of forearm muscles for wrist extension in patients affected by lateral epicondylitis", 2007 ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY, EMBC Rojas M., Mananas M.A., Muller B., Chaler J.
47 "Periodic increases in force during sustained contraction reduce fatigue and facilitate spatial redistribution of trapezius muscle activity", 2007 EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Falla D., Farina D.
46 "Heterogeneous mechanomyographic activation of paraspinal muscles assessed by a two dimensional array during short and sustained contractions", 2007 JOURNAL OF BIOMECHANICS Madeleine P., Tucker L., Arendt.Nielsen L., Farina D.
45 "A ubiquitous wearable unit for controlling muscular fatigue during cycling exercise session", 2007 IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY (EMBC) Kiryu T., Yamashita K
44 "Multi-channel surface EMG classification using support vector machines and signal-based wavelet optimization ", 2007 BIOMEDICAL SIGNAL PROCESSING AND CONTROL Lucas M.F. Gaufriau A., Pascual S., Doncarli C., Farina D.
43 "Estimation of Muscle Fiber Conduction Velocity With a Spectral Multidip Approach", 2007 IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING Farina D., Negro F.
42 "EMG Mapping of the Erector Spinae Muscle with Varying Load and During Sustained Contraction" 2007 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Tucker K., Falla D., Graven-Nielsen T., Farina D.
41 "Detection of individual motor units of the puborectalis by non-invasive EMG electrode arrays", 2007 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Cescon C., Bottin A., Azpiroz X. L. F. F., Merletti R.
40 "Velocity recovery function of the compound muscle action potential assessed with doublet and triplet stimulation", 2007 MUSCLE & NERVE Kamavuako E. N., Hennings K., and Farina D.
39 "Motor unit conduction velocity during sustained contraction of the vastus medialis muscle", 2007 EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Hedayatpour N., Arendt-Nielsen L., Farina D.
38 "Experimental muscle pain decreases the frequency threshold of electrically elicited muscle cramps", 2007 EXPERIMENTAL BRAIN RESEARCH Serrao M., Arendt-Nielsen L. , Hong-You Ge, Pierelli F., Mandrini G., Farina D.
37 "Non-uniform electromyographic activity during fatigue and recovery of the vastus medialis and lateralis muscles", 2007 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Hedayatpour N., Arendt-Nielsen L., Farina D.
36 "Experimental muscle pain changes teh spatial distribution of upper trapezius muscle activity during sustained contraction", 2006 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Madeleine P., Leclerc F., Arendt-Nielsen L., Ravier P., Farina D.
35 "Muscle Fiber Conduction Velocity During Concentric And Eccentric Actions On a Flywheel Exercise Device", 2006 MUSCLE & NERVE Pozzo M., Bjo¨ Rn Alkner, Norrbrand L., Farina D., Tesch P.A.
34 "Non-invasive Assessment of the Gracilis Muscle by Means of Surface Electromyography Electrode Arrays", 2006 JOURNAL OF SURGICAL RESEARCH Bottin A., Cescon C., Nowakowski M., Herman R.M.
33 "Reproducibility of surface EMG variables in isometric sub-maximal contractions of jaw elevator muscles", 2006 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Castroflorio T., Icardi K., Becchino B., Merlo E., Debernardi C., Bracco P., Farina D.
32 "Estimation of Muscle Fiber Conduction Velocity from Surface EMG Recordings by Optimal Spatial Filtering, 2006 IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING Mesin L., Tizzani F., Farina D.
31 "Interleukin-6 response to isokinetic exercise in elite athletes: relationships to adrenocortical function and to mechanical and myoelectric fatigue", 2006 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Minetto M.A., Rainoldi A., Gazzoni M., Ganzit G.P., Saba L., Paccotti P.
30 "Spatial and force dependency of mechanomyographic signal features", 2006 JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS Madeleine P., Cescon C., Farina D.
29 "Effect of electrode location on EMG signal envelope in leg muscles during gait " 2006 JOURNALOF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Campanini I., Merlo A., Degola P., Merletti R., Vezzosi G., Farina D.
28 "Evaluation of muscle activity and fatigue in extensor forearm muscles during isometric contractions", 2005 ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY, Mañanas M.A., Rojas M., Mandrile F., Chaler J.
27 "Conduction Velocity of Quiescent Muscle Fibers Decreases During Sustained Contraction", 2005 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Gazzoni M., Camelia F., Farina D.
26 "Reinnervation of motor units in intrinsic muscles of a transplanted hand", 2005 NEUROSCIENCE LETTERS Lanzetta M., Pozzo M., Bottin A., Merletti R., Farina D.
25 "Time–frequency analysis and estimation of muscle fiber conduction velocity from surface EMG signals during explosive dynamic contractions", 2005 JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS Merlo E., Pozzo M., Antonutto G., di Prampero P.E., Merletti R., Farina D.
24 "Experimental muscle pain reduces initial motor unit discharge rates during sustained submaximal contractions" 2005 JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Farina D., Arendt-Nielsen L., Graven-Nielsen T.
23 "Effect of temperature on spike-triggered average torque and electrophysiological properties of low-threshold motor units", 2005 JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Farina D., Arendt-Nielsen L., Graven-Nielsen T.
22 "Non-invasive characterization of single motor unit electromyographic and mechanomyographic activities in the biceps brachii muscle", 2005 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Cescon C., Sguazzi E., Merletti R., Farina D.
21 "Non-invasive assessment of motor unit anatomy in jaw-elevator muscles", 2005 JOURNAL OF ORAL REHABILITATION Castroflorio T., Farina D., Bottin A., Debernardi D., Bracco P., Merletti R., Inastasi G., Bramanti P.
20 "Neck flexor muscle fatigue is side specific in patients with unilateral neck pain", 2004 EUROPEAN JOURNAL OF PAIN Falla D., Jull G., Rainoldi A., Merletti R.
19 "Surface EMG crosstalk evaluated from experimental recordings and simulated signals. Reflections on crosstalk interpretation, quantification and reduction", 2004 METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE Farina D., Merletti R., Indino B., Graven-Nielsen T.
18 "Low-threshold motor unit membrane properties vary with contraction intensity during sustained activation with surface EMG visual feedback”, 2004 JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Farina D., Gazzoni M., Camelia F.
17 "Effect of Experimental Muscle Pain on Motor Unit Firing Rate and Conduction Velocity”, 2004 JOURNAL OF NEUROPHYSIOLOGY Farina D., Arendt-Nielsen L., Merletti R., Graven-Nielsen T.
16 "Surface EMG alterations induced by underwater recording", 2004 JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY Rainoldi A., Cescon C., Bottin A., Casale R., Caruso I.
15 "Non-invasive assessment of single motor unit mechanomyographic response and twitch force by spike-triggered averaging", 2004 MEDICAL & BIOLOGICAL ENGINEERING & COMPUTING Cescon C., Gazzoni M., Gobbo M., Trizio C., Farina D.
14 "Conduction velocity of low-threshold motor units during ischemic contractions performed with surface EMG feedback", 2004 JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Farina D., Gazzoni M., Camelia F.
13 "Assessment of Average Muscle Fiber Conduction Velocity From Surface EMG Signals During Fatiguing Dynamic Contractions", 2004 IEEE TRANSACTIONS ON BIOMEDICAL ENGINEERING Farina D., Pozzo M., Merlo E., Bottin A. and Merletti R.
12 "Muscle Fiber conduction velocity estimated from surface EMG signals during explosive dynamic contractions", 2004 MUSCLE & NERVE Pozzo M., Merlo E., Farina D., Antonutto G., Merletti R., Di Prampero P.E.
11 "A method for positioning electrodes during surface EMG recordings in lower limb muscles”, 2004 JOURNAL OF NEUROSCIENCE METHODS Rainoldi A., Melchiorri G., Caruso I.
10 "Innervation Zones of the external Anal Sphincter in Healthy Male and Female Subjects”, 2004 DIGESTION Henck P., Franz H., Azpiroz F., Fernandez-Fraga X., Hinninghofen H., Kaske-Bretag K., Bottin A., Martina S., Merletti R.
09 "Multichannel Surface EMG for the Non-Invasive Assessment of the Anal Sphincter Muscle”, 2004 DIGESTION Merletti R., Bottin A., Cescon C., Farina D., Gazzoni M., Martina S., Mesin L., Pozzo M., Rainoldi A., Enck P.
08 "Myoelectric manifestations of fatigue during exposure to hypobaric hypoxia for 12 day" 2004 MUSCLE & NERVE Casale R., Farina D., Merletti R., Rainoldi A.
07 "Stimulation Artifact in Surface EMG Signal: Effect of the Stimulation Waveform, Detection System, and Current Amplitude Using Hybrid Stimulation Technique", 2003 IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL SYSTEMS AND REHABILITATION ENGINEERING Mandrile F., Farina D. , Pozzo M., Merletti R.
06 "Myoelectric manifestations of sternocleidomastoid and anterior scalene muscle fatigue in chronic neck pain patients", 2003 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Falla D., Rainoldi A, Merletti R., Jull G.
05 "Effect of side dominance on myoelectric manifestations of muscle fatigue in the human upper trapezius muscle", 2003 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Farina D., Kallenberg L A C, Merletti R., Hermens H.
04 "Location of innervation zones of sternocleidomastoid and scalene muscles - a basis for clinical and research electromyography applications", 2002 CLINICAL NEUROPHYSIOLOGY Falla D., Dall'Alba P., Rainoldi A., Merletti R., Jull G.
03 "Repeatability of surface EMG variables in the sternocleidomastoid and anterior scalenus muscles", 2002 EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY Falla D., Dall’Alba P., Rainoldi A., Merletti R., Jull G.
02 "Assessment of single motor unit conduction velocity during sustained contractions of the tibialis anterior muscle with advanced spike triggered averaging", 2001 JOURNAL OF NEUROSCIENCES METHODS Farina D., Arendt-Nielsen L., Merletti R., Graven-Nielsen T.
01 "Providing appropriate exercise levels for the elderly" 2001 IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY (EMBC) Kiryu T., Sasaki I., Shibai K., Tanaka K.M.

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما