کابل دو قطبی دو کاناله برای ثبت سیگنال درون عضلانی(کانکتور پیچی)

کابل دو قطبی دو کاناله برای ثبت سیگنال درون عضلانی(کانکتور پیچی)ویژگیهای کابل:این کابل دو قطبی دو کاناله برای ثبت سیگنالهای سطح‌‌‌ پوستی به صورت دو قطبی طراحی گردیده است. سیگنال ها ثبت شده توسط این کابل دو قطبی می تواند اطلاعاتی در باره تغییرات عصبی ـ عضلانی در عضلات فراهم کند. استفاده از این کابل برای ثبت سیگنالهای دو قطبی زمانی اهمیت دارد که آزمایشگر قصد دارد تغییرات عصبی ـ عضلانی را در تعداد زیادی از عضلات بدن ویا مناطق وسیعی ازگروههایی عضلانی درشت به طور همزمان بررسی کند. با استفاده ازسیگنالهای ثبت شده توسط کانال های دو قطبی می توان تغییرات عصبی ـ عضلانی عضلات را نسبت به یکدیگر بررسی کرد.
کاربرد کابل
کاربرد کابل ۱) ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی (EMG)
۲) ثبت سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی (EEG)
۳)ثبت سیگنالهای الکتروکاردیوگرافی

مکانهای مورد استفاده
آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی، ،

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما