کابل دو تایی ۸ کاناله (سیل کانکتور)

کابل دو تایی ۸ کاناله (سیل کانکتور)


ویژگیهای کابل:این کابل دو تایی ۸ کاناله برای ثبت سیگنالهای سطح‌‌‌ پوستی به صورت دیفرانشیال طراحی گردیده است.این کابل به آزمایشگر اجازه می دهد تا از دو عضله سینررژیست(همکار ​​) سیگنالها را به صورت دیفرانشیال با کیفیت بالا ثبت نماید. سیگنال ها ثبت شده توسط هرکا بل ۸ کاناله می تواند اطلاعات جامعی در باره تغییرات عصبی ـ عضلانی در دو عضله سینررژیست فراهم کند. استفاده از این کابل برای ثبت سیگنالهای دیفرانشیال زمانی اهمیت دارد که آزمایشگر قصد دارد تغییرات عصبی ـ عضلانی را در‌‌‌محل اتصال عصب به عضله و یا در سطح غشای تارهای عضلانی در دو عضله سینررژیست به طور همزمان بررسی نماید. با استفاده ازسیگنالهای ثبت شده توسط دو کابل می توان تغییرات عصبی ـ عضلانی دو عضله سینررژیست را نسبت به یکدیگر بررسی کرد. .
کاربرد کابل
۱) ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی (EMG)
۲) ثبت سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی(EEG)
۳)ثبت سیگنالهای الکتروکاردیوگرافی (ECG)

مکانهای مورد استفاده
آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی،،

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما