کابل تکی ۳۲ کاناله ماتریکسی برای ثبت سیگنال

AD1x32TR کابل تکی ۳۲ کاناله ماتریکسی برای ثبت سیگنال


AD1x32TR کابل تکی ۳۲ کاناله ماتریکسی برای ثبت سیگنال
ویژگیهای کابل:این کابل سوکتی ۳۲ کاناله برای ثبت سیگنالهای سطح‌‌‌ پوستی به صورت ماتریکسی طراحی گردیده است.این کابل به آزمایشگر اجازه می دهد تا سیگنالها را از مناطق وسیعی از گروههایی عضلانی درشت به صورت یک ماتریکس۳۲ تایی با کیفیت بالا ثبت نماید. سیگنال ها ثبت شده توسط ۳۲ کانال می تواند اطلاعات جامعی در باره تغییرات عصبی ـ عضلانی در مناطق وسیعی از گروههایی عضلانی درشت فراهم کند. استفاده از این کابل برای ثبت سیگنالهای سطح‌‌‌ پوستی زمانی اهمیت دارد که آزمایشگر قصد دارد به صورت ماتریکسی تغییرات عصبی ـ عضلانی را در مناطق وسیعی از گروههایی عضلانی درشت بررسی کند.
کاربرد سوکت
۱) ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی(EMG)
۲) ثبت سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی
۳)ثبت سیگنالهای الکتروکاردیوگرافی(ECG)

مکانهای مورد استفاده
آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی،

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما