پورتالایت(اکسیژینیشن مغز)


پورتالایت(اکسیژینیشن مغز)


اشباع موضعی اکسیژن بافت و همچنین اکسی ، دی اکسی و کل هموگلوبین خون مغز را اندازه گیری می کند. پورتالایت برای اندازه گیری فعالیت مغزی در طی فعالیت روزانه ساخته شده است . در حال حاضر این سیستم یکی از کوچکترین و قابل حمل ترین سیستم های اندازه گیری اکسیژینیشن مغز موجود در بازار است . بنابراین این سیستم می تواند براحتی برای مطالعه عملکردی ، ورزشی و توانبخشی استفاده گردد. این سیستم قادر است اطلاعات را از طریق بلوتوث بطور آنلاین به تبلت یا کامپیوتر ارسال نماید.
1) بررسی سازگاریهای کورتیکال به تمرینات ورزشی
2) بررسی ریکاوری عملکردی مغز بعد از آسیب


اندازه گیری اکسیژینیشن مغز(هایپوکسی ) در ارتفاع بوسیله پورتولایت

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما