نیروسنج گریپ پاور

نیروسنج گریپ پاور


این نیروسنج یک سنسور نیرو-گشتاوری است که برای مطالعه عملکرد چنگ زدن در افراد استفاده می شود. این سنسور ییومکانیکی نیروی قوی بین کف دست و انگشتان را در طی چنگ زدن محکم اندازه گیری می کند. این سیستم همچنین یک ابزار ارگونومیکی است و به همین دلیل می تواند برای افراد سالم و یا افراد با اختلالات حرکتی استفاده شود بخصوص زمانیکه اندازه گیری نیروی چنگ زدن قوی و محکم مد نظر است. این نیروسنج با استفاده از نرم افزار مربوطه بازخورد نیرو را به صورت بصری فراهم نموده که به تشخیص دقیق ناهنجاریهای عملکرد چنگ زدن کمک می کند.
کاربرد
برنامه های ورزشی (قبل و بعد از تمرین ورزشی)
برنامه های توانبخشی (قبل و بعد از عمل جراحی)
ویژگی های فنی


اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما