فیزیولوژی عصب و عضله

فیزیولوژی عصب و عضله


بررسی سازگاریهای عصبی- عضلانی نسبت به تمرین یکی از مهم ترین و کاربردی ترین حیطه های تحقیقی درحوزه علوم ورزشی و توانبخشی است .کنترل دستگاه عضلانی – اسکلتی توسط سیستم عصبی مرکزی فرآیندی بسیار پیچیده بوده که اندازه گیری آن مستلزم تکنیک های پیشرفته وبسیار دقیق است. درحال حاضر فقط از طریق تکنیک هایی همچونspike trigger averaging (ثبت همزمان سیگنال های سطح پوستی و درون عضلانی ) ، ثبت ماتریکسی سیگنال های سطح پوستی و در موارد پیشرفته تر ثبت همزمان سیگنال های مغزی ، سیگنال های سطح پوستی و درون عضلانی امکان بررسی دقیق شاخص های عصبی – عضلانی وجود دارد. به همین خاطر در این بخش سعی نموده ایم تا نسل جدیدی از الکترومیوگرافی های پیشرفته را معرفی کنیم که قابلیت ثبت همزمان سیگنال های الکترومیوگرافی (سطحی و درون عضلانی ) و مغری را داشته باشند. اینالکترومیوگرافی های پیشرفته دارای پورت های انفرادی با قابلیت تنظیم فیلترینگ بوده که امکان ثبت سیگنال را به صورت دیفرانشیال ،یک قطبی و دو قطبی میسر می سازد . نرم افزارپیشرفته این نسل جدیدی از الکترومیوگرافی ها دارای قابلیت تجزیه و تحلیل سیگنال از سطوح ساده تا پیشرفته بوده که از طریق آن می توان پارامترهای پیچیده همچون سرعت هدایت پتانسیل عمل ،فرکانس صدور پتانسیل عمل و آستانه به کارگیری واحدهای حرکتی و شاخص های عمومی همچون بزرگی دامنه موج سیگنال و فرکانس توان میانه را محاسبه کرد.

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما