سی سانتا کواترو

سی سانتا کواتروسی سانتا کواترو یک الکترومیوگرافی کوچک قابل حمل۶۴ کاناله است که برای ثبت سیگنال های الکترومیوگرافی طراحی گردیده است. سی سانتا کواترو دارای قابلیت وایرلس بوده و می تواند اطلاعات را به صوت آنلاین به کامپیوتر ، تبلت و یا تلفن همراه ارسال نماید. سی سانتا کواترو همچنین دارای آدابتورهای است که قابلیت اتصال به الکترودهای ماتریکسی، الکترودهای خطی چند کاناله و الکترودهای دو قطبی را دارد. اطلاعات ثبت شده توسط سی سانتا کواترومی تواند به طور آنلاین از طریق سوکت تی سی پی قابل دستیابی باشد. به منظور ثبت و یا پردازش آنلاین سیگنال ها می توان اپلیکشن های مناسبی را برای سی سانتا کواترو توسعه داد. علاوه بر این از نرم افزار مجانی اوتی بیولب (OT-BIOLAB)می توان برای نمایش و ثبت سیگنال های جمع آوری شده بوسیله سی سانتا کواترواستفاده کرد. بعلاوه، ۲ کانال کمکی بر روی سی سانتا کواترو تعبیه شده است که میتواند برای ثبت سیگنال از سایر سیستمها بکار گرفته شود. سی سانتا کواترو همچنین میتواند به عنوان یک دیتا لاگر (ثبت سیگنال با توجه به زمان و مکان ) ۶۴ کاناله عمل کند و دیتاها را بر روی یک میکرو کارت اس دی مرتب نماید. مقاومت تمام کانال های ترنتادو قابل بررسی است.

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما