سنسور کروی

سنسور کروی


این سنسورکروی شکل با قابلیت اندازه گیری ۱ تا ۶ مولفه نیرو امکان تحقیق در زمینه های توانبخشی و بیومکانیک را فراهم می کند. این سنسور کروی را میتوان به آسانی در درون سیستمهای مختلف جا سازی کرد. ابعاد آن قابل تنظیم بوده و قطر اندازه گیری آن میتواند از ۱۰ تا ۴۰۰ میلی متر و از ۵ تا ۱۰۰ میلی متر متفاوت باشد. مرکز فشار این سنسور طوری تعبیه گردیده است که می تواند اندازه گیری را در فضا های بسیار مشکل و محدود انجام دهد. ویژگی های فنی


اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما