دستگاه ارگومتر برای عضلات ذوزنقه ای

دستگاه ارگومتر برای عضلات ذوزنقه ای

این دستگاه ارگومتر برای اندازه گیری حد اکثر قدرت عضلانی عضلات ذوزنقه ای طراحی گردیده است. این دستگاه ارگومتر دارای یک لود سل مکانیکی متصل به زنجیر بوده که حد اکثر قدرت عضلانی را بر حسب کیلوگرم و یا نیوتن متر اندازه گیری می کند. از این دستگاه ارگومتر برای تمرین دادن عضلات ذوزنقه ای نیز استفاده می شود. این دستگاه از نظر مکانیکی طوری طراحی شده است که حداکثر بار مکانیکی را بر عضلات ذوزنقه ای ا عمال می کند. استفاده از این دستگاه زمانی مهم است که فرد قصد دارد به طور انتخابی عضلات ذوزنقه ای را تمرین دهد و یا در جریان تست گیری آن را به طور انتخابی تحریک نماید.
کاربرد دستگاه ارگومتر
1) اندازه گیری حد اکثر قدرت عضلانی عضلات ذوزنقه ای
2) تمرین دادن انتخابی عضلات ذوزنقه ای
مکانهای مورد استفاده
آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی،

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما