معرفی شرکت

معرفی شرکت
تهیه تجهیزان آزمایشگاهی مطلوب و استفاده بهینه از آن یکی از بزرگترین چالش های مراکز دانشگاهی و پژوهشی است. قابلیت سینکورنایزشن،عمل ثبت و تجزیه و تحلیل داده ها و اعتبار داده ها از جمله مشکلات متداول محصولات موجود در بازار میباشد که رفع کردن آنها جز با ارزیابی دقیق علمی میسر نیست. بدین منظور شرکت گلچین طب (بیوسیگنال) با بهره گیری از دانش و تجربیات متخصصین ومحققین کشور در حوزه های علوم ورزشی و توانبخشی اقدام به تهیه تجهیزات آزمایشگاهی مناسب نموده تا مشکلات مذکور را به نحوه احسن مرتفع سازد. محصولات شرکت گلچین طب از بین بهترین برندهای خارجی گلچین شده اند و دارای ویژگیهایی همچون قابلیت سینکورنایزشن آسان، برنا مه های نرم افزاری پیشرفته ثبت و تجزیه وتحلیل دیتا بوده که آن را از سایر محصولات مشا به در بازار متفاوت می سازد. محققین عزیز میتوانند فقط با چند کلیک ساده کلیه پارامترهای فیزیولوژیکی و بیومکانیکی را با دقت بسیار بالا اندازه گیری کنند، بدون اینکه در فرایندهای محاسباتی دشوار و پیچیده درگیر شوند.

Style Switcher

Predefined Colors

Menu Style

Background Image

Reset