پورتامون(اکسیژینیشن عضله)

پورتامون(اکسیژینیشن عضله)


اکسی ، دی اکسی و کل هموگلوبین را در بافت عضلانی اندازه گیری می کند و فرد را قادر می سازد تا اطلاعات کافی از مصرف موضعی اکسیژن ، حجم خون و جریان خون عضله بدست آورد.
ویژگی ها
پورتامون در حال حاضر تنها سیستم اکسیژینیشن وایرلس و قابل حمل است که مخصوصاٌ برای تحقیقات عضلانی طراحی گردیده است . این سیستم دارای کانکشن بلوتوث بوده و بنابراین پژوهشگر را قادر می سازد تا داده ها را به صورت آنلاین از فردی که در حال دویدن است ثبت نماید . برای مسافت های طولانی تر پورتامون می تواند داده را در درون خود ذخیره کند تا بعداً دانلود و تجزیه و تحلیل گردد.
کاربرد پژوهشی
پورتامون همان امکاناتی را که سیستم بزرگ اکسیژینیشن مغز (اکسی مون) ارائه می دهد در اختیار شما قرار می دهد . به غیر از تغییرات غلظتهای استاندارد اکسی ، دی اکسی و کل هموگلوبین ، این سیستم مقدار اشباع بافتی را نیز اندازه گیری می کند

اندازه گیری اکسیژینیشن بافت عضلانی درحین دوچرخه سواری


اندازه گیری اکسیژینیشن بافت عضلانی درحین دویدن

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما