Fi-Wi2 الکترود سیمی درون عضلانی

دانلود کاتالوگ

Fi-Wi2 الکترود سیمی درون عضلانی


الکترود سیمی درون عضلانی برای ثبت سیگنالهای درون عضلانی طراحی گردیده است.وجود ۲ الکترود سیمی بسیار نازک در درون یک سوزن ظریف به تست گیرنده اجازه می دهد تا الکترودها سیمی را با استفاده از سوزن به درون بافت عضلانی برده و آنها را مستقیمآ بر روی غشای تارهای عضلانی قرار دهد.استفاده از الکترود سیمی درون عضلانی برای ثبت سیگنالهای عضلانی زمانی اهمیت دارد که آزمایشگر قصد دارد تغییردر فرکانس صدور پتانسیل عمل را برای تک واحدهای حرکتی بواسطه سازگاری به تمرینات ورزشی و یا امراض عضلانی (اختلالات عصبی ـ عضلانی) به طور دقیق ارزیابی کند. به علت این که الکترودهای سیمی سیگنال ها را به طورمستقیم از واحدهای حرکتی ثبت می کنند، بنابراین استخراج کردن تک واحدهای حرکتی و طبقه بندی کردن پتانسیل عمل ها یشان از این نوع سیگنال آسانتر و دقیق تر ازسیگنال سطح پوستی است. .
کاربرد الکترود
1) ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی (EMG)
2) ثبت سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی (EEG)
3)ثبت سیگنالهای الکتروکاردیوگرافی (ECG)

مکانهای مورد استفاده
آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی،

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما