الکترود خطی ۸ کاناله چسبی (فاصله بین الکترود ۵ میلی متر) ELSCH008

دانلود کاتالوگ

الکترود خطی ۸ کاناله چسبی (فاصله بین الکترود ۵ میلی متر) ELSCH008


این الکترود چسبی خطی برای ثبت سیگنالهای سطح‌‌‌ پوستی به صورت دیفرانشیال٬ یک قطبی ویا دوقطبی طراحی گردیده است. وجود ۸ الکترود با فواصل ۵ میلی متری برروی این نوار خطی به تست گیرنده اجازه می دهد تا الکترودها را درجهت آرایش تارهای عضلانی بر سطح‌‌‌ پوست قرارداده و ۸ سیگنال سطح‌‌‌ پوستی متوالی را با یک فاصله تاخیری خاص ثبت نماید.استفاده از این الکترود چسبی خطی برای ثبت سیگنالهای سطح‌‌‌ پوستی زمانی اهمیت دارد که آزمایشگر قصد دارد سرعت انتشار پتانسیل عمل را از محل اتصال عصبی ـ عضلانی در طول غشای تارهای عضلانی تک واحدهای حرکتی در درون عضلات با طول متوسط بررسی نماید.بر روی هر الکترود در طول نوار خطی فیلتر خاصی نصب گردیده است که سیگنال ها را با توجه به توزیع پتانسیل عمل مبتنی بر همان فیلتر در طول عضله ثبت میکند. با توجه به انتشار پتانسیل عمل در طول عضله می توان اطلاعاتی در باره ویژگیهای آناتومیکی واحدهای حرکتی٬ نقطه عصب دهی، طول تارهای عضلانی و تاندون نیز بدست آورد.این الکترود چسبی خطی معمولأ همراه با الکترود سیمی درون عضلانی جهت بررسی فعالیت تک واحدهای حرکتی استفاده می شود. الکترود چسبی خطی اطلاعاتی در باره انتشار پتانسیل عمل در طول غشای تارهای عضلانی فراهم می کند ٬ در حالیکه الکترود سیمی درون عضلانی به طور همزمان اطلاعاتی در باره تخلیه پتانسیل عمل تارهای عضلانی مربوطه فراهم می نماید.

کاربرد الکترود
۱) ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی(EMG)
۲) ثبت سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی(EEG)
۳)ثبت سیگنالهای الکتروکاردیوگرافی (ECG)

مکانهای مورد استفاده
آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی،

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما