الکترود میله ای نقره ای ۸ کاناله (فاصله بین الکترود ۱۰ میلی متر) SA 8/10

دانلود کاتالوگ

الکترود میله ای نقره ای ۸ کاناله (فاصله بین الکترود ۱۰ میلی متر) SA 8/10


الکترود میله ای نقره ای (۸ الکترودی):این الکترود میله ای برای ثبت سیگنالهای سطح‌‌‌ پوستی به صورت دیفرانشیال٬ یک قطبی ویا دوقطبی طراحی گردیده است. وجود ۸ الکترود نقره ای با فواصل ۱۰ میلی متری برروی این میله به تست گیرنده اجازه می دهد تا الکترودها را درجهت آرایش تارهای عضلانی بر سطح‌‌‌ پوست قرارداده و ۸ سیگنال سطح‌‌‌ پوستی متوالی را با یک فاصله تاخیری خاص ثبت نماید.استفاده از این الکترود میله ای برای ثبت سیگنالهای سطح‌‌‌ پوستی زمانی اهمیت دارد که آزمایشگر قصد دارد سرعت انتشار پتانسیل عمل را از محل اتصال عصبی ـ عضلانی در طول غشای تارهای عضلانی در عضلات با طول متوسط بررسی نماید. پیدا کردن نقطه انتشار پتانسیل عمل (نقطه اتصال عصبی ـ عضلانی) از دیگر کاربردهای ا ین الکترود میله ای است. فرد تست گیرنده با حرکت دادن الکترود میله ای در جهت آرایش تارهای عضلانی بر روی سطح پوست می تواند نقطه انتشار پتانسیل عمل را تعیین کند.
کاربرد الکترود
۱) ثبت سیگنالهای الکترومیوگرافی(EMG)
۲) ثبت سیگنالهای الکتروانسفالوگرافی (EEG)
۳)ثبت سیگنالهای الکتروکاردیوگرافی(ECG)

مکانهای مورد استفاده
آزمایشگاههای عصب و عضله ، بیومکانیک و کنترل حرکتی توانبخشی، فیزیوتراپی مراکز کلینیکی،

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما