آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

آسیب شناسی و حرکات اصلاحی


آسیب شناسی و حرکات اصلاحی یکی از کاربردی ترین زیرشاخه های علوم ورزشی است. تغییرات کنترل حرکتی که ممکن است به علت آسیب دیدگی تارهای عضلانی ایجاد گردد میتواند فرایند کنترل دستگاه عصبی – عضلانی را دچار تغییر نموده که به نوبه خود باعث ایجاد بارهای مکانیکینامناسبی حول مفاصل و آسیب آنها می گردد. بنابراین پژوهش در این حوزه مستلزم دانش کافی در زمینه علوم عصبی – عضلانی ومکانیکی است. تعیین مکانیزم های اصلی آسیب های مفصلی و یا نا هنجاری های اسکلتی – عضلانی جهت پیشگیری و یا ریکاوری نیازمند ابزار های دقیق اندازه گیری است. در حال حاضر استفاده از ابزارهای دیجیتالی دقیق به همراه نرم افزارهای پیشرفته بجای ابزارهای صرفا مکانیکی مشکلات سنجش و اندازه گیری را در این حوزه علمی کاهش داده است. بررسی ادبیات تحقیقی و مطالعه مقالات علمی معتبر به ما کمک کرد تا بتوانیم برای بخش آسیب شناسی و حرکات اصلاحی ابزارهای دقیق و معتبری را فراهم کنیم.بدیهی است که استفاده بهینه از ابزارهای آزمایشگاهی با توجه به قابلیتهای اندازه گیریشان به محقیقین در رسیدن به نتایج مفید و انتشار در ژورنال های علمی معتبر کمک می کند.

اگر شما نیاز به هر گونه راهنمایی در خرید هستید, ما در دسترس شما هستیم

    تماس با ما